Popis aplikace Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost


Technický popis aplikace


Webová aplikace byla vytvořená za podpory MPSV v rámci projektu „Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost“ ve spolupráci VÚPSV v. v. i. a firmy SEAL s. r. o. Aplikace prezentuje vybrané ukazatele zobrazující rozmístění herních přístrojů a jejich obslužného personálu, příjmy obcí z povolených herních přístrojů a současně i některé sociální úkazatele ve formě kartogramů a přehledových tabulek pro obce, okresy a kraje. Použité údaje pocházejí z administrativních dat MF ČR, MPSV, ČSÚ a jiných veřejně dostupných zdrojů.

Aplikace využívá SQL databázi, v níž jsou uložena prezentovaná data. Pro vykreslování kartogramů je využito API rozhraní Google Maps. Číselníky obcí, okresů a krajů jsou převzaty z Českého statistického úřadu a odpovídají stavu k 1. 1. 2013 (od té doby nedošlo ke změnám). Hranice územních celků jsou převzaty z Registru územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) ČÚZK. Jejich platnost je k 1. 1. 2015.

Pro běh aplikace je potřeba pouze webový prohlížeč (testováno s Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Google Chrome). Je doporučen monitor s rozlišením vyšším než 1024*768 bodů.

Základní funkce aplikace jsou dostupné veřejně, ostatní jen autorizovaným uživatelům, kteří získali přístupové údaje od pracovníků VÚPSV.


Ovládání aplikace


Hlavní nabídka aplikace je dostupná po kliknutí na tlačítko Menu v pravém horním rohu každé stránky aplikace, odsud je dostupné zobrazení popisu aplikace, vstup do mapové části a zobrazení sumačních datových tabulek. Po přihlášení automaticky naskočí stránka s mapovou částí aplikace.

U mapy v levém menu vyberte ukazatel, který chcete zobrazit. V horním okénku zvolte území - je možné zobrazit celou ČR po krajích nebo po okresech (stačí kliknout na tlačítko "Kraje" resp. "Okresy"), vybraný kraj v členění po okresech (výběrem kraje z výklopného menu), nebo obce vybraného okresu (kliknout na tlačítko Okresy a vybrat okres z výklopného menu).

Pokud hledáte konkrétní obec, klikněte na tlačítko Obce a v okénku, které se zobrazí, zadejte počáteční písmena názvu obce. Zobrazí se seznam odpovídajících obcí s vyznačením příslušnosti k okresu, z něj jednu obec vyberte. Zobrazí se v kontextu okresu s barevným zvýrazněním.

Mapka se ovládá stejně jako Google Maps - mapkou lze posouvat, přibližovat/oddalovat, přepnout podklad na satelitní snímky (nedoporučujeme). Po najetí myší nad mapku se zobrazují názvy územních celků a hodnoty ukazatelů. Po kliknutí levým tlačítkem se pod mapou ukážou hodnoty všech ukazatelů pro vybrané území (kraje a okresy v sumacích, obce v příslušných hodnotách).

Ke každému kartogramu je možné zobrazit legendu a popis ukazatele - kliknutím na odkaz "Legenda" pod mapkou. Tamtéž je dostupná funkce "Velká mapa", která zobrazí kartogram přes celou dostupnou obrazovku (doporučujeme použít ještě funkci prohlížeče Fullscreen - F11). Odkaz Zobrazit data zobrazí pod mapkou hodnoty aktuálního ukazatele pro vybrané území v tabulkovém uspořádání.

V sumačních tabulkách a v přehledu počtu VHP v obcích je možné využít třídění podle vybraného sloupce - tabulky se přetřídí po kliknutí na záhlaví sloupce, na druhé kliknutí se změní směr třídění. V tabulce Vývoj počtu VHP lze také zobrazit data jen za vybraný okres. Pokud heldáte údaje pro konkrétní obce, je lepší zobrazovat jejich detailní údaje po vyhledání v mapě.


Interpretace intervalů v kartogramech (Popis použitých dat a ukazatelů)


Pro správnou interpretaci kartogramů je třeba pochopit, jakým způsobem jsou generovány:

Intervaly pro jednotlivé ukazatele jsou pevně dané (expertně určené) a zobrazují se v legendě spolu s vyznačením barevného odstínu. Území (obec, okres, kraj) se přiřadí do intervalu tehdy, když jeho hodnota pro vybraný ukazatel je větší nebo rovna dolní mezi intervalu a menší než horní mez intervalu. Pouze pokud je doplněn samostatný interval pro hodnotu 0, je první dolní mez posuzována jako "větší než".

U vybraných ukazatelů (tam, kde jsou použity absolutní, ne poměrové hodnoty) se liší intervaly pro obce, okresy a kraje.


Kontakty na tvůrce


V případě dotazů nebo nesrovnalostí v obsahu prosím kontaktujte:

VÚPSV, v.v.i.

Ing. Petr Pojer

Tel: 211 152 754

E-mail: petr. pojer@vupsv.cz


V případě problémů v aplikaci (nedostupnost, chybové zprávy) prosím kontaktujte:

SEAL, s.r.o.

Ing. Stanislav Sojka

tel. 224 256 502 (cca 9-17,30)

e-mail seal@seal.cz